Fasiliteter

Les om avfallshåndtering HER

Vi jobber for at leietakerne våre har de beste forholdene, og at deres ansatte har gode parkeringsløsninger i sin arbeidshverdag. Dette gjelder om den ansatte kjører bil til jobb, har behov for elbillader eller et trygt sted å parkere sykkelen. 

Se gjerne også vår brosjyre om trafikksikkerhet HER (pdf). 

Hos Kongsberg Industripark har vi flere kantiner som tilbyr gode lunsj- og middagsalternativer for våre leietakere.
Dersom du har spørsmål om våre kantinefasiliteter, kan du sende en e-post til tor.egil.kili@ktp.kongsberg.com. 

Flere av våre leietakere har også treningsrom for sine ansatte i teknologiparken. 

Vi gjennomfører brukertilpasninger, ombygging, oppheng av diverse utstyr, tilbyr flyttehjelp, makulering og service på brukerutstyr – som befuktere, vannstoppere og løftebord. 

Vi utøver 24-timers vakthold, overvåkning, adgangskontroll og områdesikring i hele Kongsberg Teknologipark. Avdelingen produserer adgangskort, administrerer adganger i områdesikringene og også adgang til bygg for deler av virksomhetene. Vi betjener også alarmsentralen. 

Avdelingen betjener resepsjonene, gjør sentralbordtjeneste og kjører gjester internt i parken. 

Vi administrerer og leder parkens felles industrivern og beredskap. Industrivernet er støttestyrke for Kongsberg brann og redning, og øver jevnlig på forskjellige scenarier sammen med politi, brannvesen og helsetjenestene. 

Industrivernet i Kongsberg Teknologipark består av 30 personer fordelt på fire innsatslag. Industrivernet har utrykningsledere, røykdykkere, gass-/kjemikaliedykkere, brann- og redningspersonell. 

Stamina Helse støtter ved behov med lege/sykepleier og virksomhetene med fagkompetanse på farlig stoff/kjemikalier. Ved større eller alvorlige hendelser, eller hendelser som berører flere virksomheter, vil teknologiparken sette redningsstab. Industrivernet ivaretar et samordnet beredskapsplanverk for parken, har et godt samarbeid med nødetatene og gjennomfører samvirkeøvelser på flere nivåer. Teknologiparkens industrivern inngår som en støttestyrke til det kommunale brannvesenet. 

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.