For leietakere

Fasiliteter i parken

Fasiliteter for leietakere

Kongsberg Teknologipark består av 146 bygg fordelt på 650 mål. I dag er det over 40 bedrifter som holder til i parken.
Vi jobber hver dag for at du som leietaker skal ha tilgang på en rekke gode fasiliteter, som kantine og avfallshåndtering.

Les mer om våre fasiliteter nedenfor.

Trafikk, parkering, el-lading, sykkelparkering

Vi jobber for at leietakerne våre skal ha de beste forholdene på jobb, og at deres ansatte har gode parkeringsløsninger i sin arbeidshverdag. Dette gjelder om den ansatte kjører bil til jobb, har behov for elbillader eller et trygt sted å parkere sykkelen. I Kongsberg Teknologipark har vi også gjesteparkeringsplasser tilgjengelig for deres kunder som kommer på besøk med bil. 

Se gjerne også vår brosjyre om trafikksikkerhet HER (pdf). 

Kantine

En kantine på arbeidsplassen er mer enn bare et sted å spise  – det er en nøkkelfasilitet som påvirker arbeidsmiljøet og de ansattes trivsel. En god kantine fremmer sosial interaksjon, sunne matvalg, er en tidsbesparelse og kan ha en positiv innvirkning på den overordnede bedriftskulturen. Kongsberg Industripark har flere kantiner som tilbyr gode lunsj- og middagsalternativer for våre leietakere.

Dersom du har spørsmål om våre kantinefasiliteter, kan du sende en e-post til tor.egil.kili@ktp.kongsberg.com.

Trimrom

Regelmessig trening påvirker ansattes fysiske og psykiske helse på en positiv måte. Flere av leietakerne i Teknologiparken har treningsrom for sine ansatte. Et treningsrom på arbeidsplassen gjør det enklere å legge til trening i sin daglige rutine. Regelmessig trening reduserer også sykefravær blant ansatte – og kan i tillegg bidra til å redusere stressnivået og øke konsentrasjonen. Dette kan oversettes direkte til økt produktivitet på arbeidsplassen.

Avfallshåndtering, miljøstasjon

I Kongsberg Teknolgipark har vi fokus på kildesortering som prioriterer gjenvinning og gjenbruk. Avfallshåndteringen utføres i nært samarbeid med Norsk Gjenvinning. Tett dialog og samarbeid med leietakerne i parken har gitt næringsparken en god miljøprofil med høy grad av gjenbruk og gjenvinning.

Les om avfallshåndtering HER

Vaktmestertjeneste

Vi gjennomfører brukertilpasninger, ombygging, oppheng av diverse utstyr, tilbyr flyttehjelp, makulering og service på brukerutstyr – som befuktere, vannstoppere og løftebord. 

Sikkerhet og kundeservice

Vi utøver 24-timers vakthold, overvåkning, adgangskontroll og områdesikring i hele Kongsberg Teknologipark. Avdelingen produserer adgangskort, administrerer adganger i områdesikringene og også adgang til bygg for deler av virksomhetene. Vi betjener også alarmsentralen. 

Avdelingen betjener resepsjonene, gjør sentralbordtjeneste og kjører gjester internt i parken. 

Vi administrerer og leder parkens felles industrivern og beredskap. Industrivernet er støttestyrke for Kongsberg brann og redning, og øver jevnlig på forskjellige scenarier sammen med politi, brannvesen og helsetjenestene. 

Industrivern og beredskap

Industrivernet i Kongsberg Teknologipark består av 30 personer fordelt på fire innsatslag. Industrivernet har utrykningsledere, røykdykkere, gass-/kjemikaliedykkere, brann- og redningspersonell. 

Avonova Helse støtter ved behov med lege/sykepleier og virksomhetene med fagkompetanse på farlig stoff/kjemikalier. Ved større eller alvorlige hendelser, eller hendelser som berører flere virksomheter, vil teknologiparken sette redningsstab. Industrivernet ivaretar et samordnet beredskapsplanverk for parken, har et godt samarbeid med nødetatene og gjennomfører samvirkeøvelser på flere nivåer. Teknologiparkens industrivern inngår som en støttestyrke til det kommunale brannvesenet. 

Vil du være med på laget?

Har din bedrift flytteplaner og ønsker å knytte seg opp til et høyteknologisk miljø med andre bedrifter? Vi skreddersyr lokaler og serviceopplegg til ditt behov.

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.