Driftsmeldinger

På denne siden vil du finne løpende oppdatering av informasjon rundt praktiske hendelser som kan ha nytte for deg som jobber eller besøker Kongsberg Teknologipark.

Nytt kart for parkering høsten 2019

Over ser man nytt kart for parkering gjeldene fra uke 45, det vil si mandag 4. november 2019.

 Nytt er plasseringen til GKN, Terotch samt at TechnipFMC har fått utvidet sin parkering mot gamle Snøtippen.

Brun parkering er flyttet til andre siden av P-hus B150 og parkeringen nord for P-hus B152, der er nå hele p-plassen blitt brunt p-område.

 Legg også merke til at vi har fått nytt p-område for bil m/henger øst for gul parkering.

 Vennlig hilsen

Kongsberg Teknologipark AS

Tom Andreassen

Eiendomsforvalter

 

Arsenalet, oppstart arbeider på byggetomt 841-Montasjehallen

Nå vil byggegjerdene stenges og byggeplassen er nå POB sitt ansvar som vår totalentreprenør frem til vi overtar ferdig bygg i slutten av år 2020. Omkjøringsvei rundt byggeplassen er klar og skal benyttes under hele byggeperioden.

Med vennlig hilsen

Kongsberg Teknologipark AS

Eva Kristin Aarbakk

Bygg og anleggsingeniør / Prosjektleder

eva.kristin.aarbakk@ktp.kongsberg.com

Mobil. 98 21 04 98

www.kongsberg-teknologipark.no

Stengning av GS-veg

GS-veg fra Elveterrassen og Terrassevegen, ned til Gomsrudvegen og Bølgen bru, skal nå ferdigstilles.

Fra og med torsdag 03.10.2019 blir denne GS-vegen derfor stengt.

Alternativ rute blir 4-500 meter lenger og går lenger sør via Gomsrud terasse og ut i Gomsrudvegen.

Denne vil bli skiltet og varslet.

Fra Industrivegen vil trasèen følge ny GS-veg som går under den nye brua fram til Bølgen bru.

Nytt bygg på Arseanlet

I forbindelse med nytt bygg på Arsenalet skal det bygges opp en brakkerigg på område nord bygg 830/831 der det tidligere var lagring av snø. Det vil i tillegg være høy aktivitet på anleggsområde for det nye bygget i tiden fremover.

All articles loaded
No more articles to load