Driftsmeldinger

På denne siden vil du finne løpende oppdatering av informasjon rundt praktiske hendelser som kan ha nytte for deg som jobber eller besøker Kongsberg Teknologipark.

Stengt gangvei/rondell ved Carpus bygg 4

I uke 20 fra ca. 13 mai og frem til fellesferien 2019 vil gangveien foran Carpus B4 bli stengt. Gangveien stenges ved rondellen ved bølgen bro og ved veien opp til sykkelstallen til/foran Carpus B4, se bilde.

De syklende til KM Carpus B4/44 parkerer sine sykler i eksisterende sykkelstaller utenfor gjerde i anleggsperioden.

De syklende til KDA må benytte sykkelstallen nedre nord i anleggsperioden. Man benytter rondellen foran Carpus B4 når man kommer gående.

Det kan forventes anleggstrafikk i område og omfattende sperringer/skilt vil bli satt ut av entreprenøren.

Høyspentledningene skal sprengskjøtes så det må forventes høye smell når dette pågår.

Ny vei til Kongsberg Teknologipark

Vår/sommer/høst 2019

I forbindelse med nye E134 skal Kongsberg Teknologipark AS lage ny vei forbi Smittåsen. Nye E134 kommer fra august 2019 til å komme inn mot parken sørfra og i den forbindelse må kapasiteten på veien inn til parken økes.

I anleggsperioden vil hele Smittåsen og branntomta nord for sykkelstallen ved Vestporten bli stengt da den nye veien vil gå over den tidligere parkeringen langs Smittåsen. Goliat som GKN disponerer i dag blir også stengt i anleggsperioden.

P-plasser flyttes fra uke 13 i 2019

GKN skal i anleggsperioden parkere i p-hus B150 p-hus Gesellveien (halve 5 etg. + hele 6 etg.) og B152 p-hus Dumpa.

FMC parkerer som tidligere på Snøtippen og på sine plasser i B150 p-hus Gesellveien.

Brune p-plasser: 

Nordsiden av B150 p-hus Gesellveien ute mot kirkegården 15 p-plasser                    

Nordsiden av B152 p-hus Dumpa ute i dumpa 24 p-plasser                                                                        

Bygg 152 1.etg. 10 p-plasser   

Sykkelstall Vestporten blir fjernet og i anleggsperioden må de syklende parkere sykler i sykkelstallen ved B127 mot kirkegården og i sykkelstallen ved vakta. Man må benytte ID-kortet for tilgang til sykkelstallene.

Kart over anleggsområde våren 2019

Rydding av sykler i sykkelstaller

Det vil i nærmeste fremtid forgå en rydderunde for å få sortert vekk sykler som ikke har vært i bruk på en stund eventuelt år. De fleste syklene vi sorterer ut står plassert på siden av/ved sykkelstativene og kan reddes. Sykler som er låst fast og som har stått en stund/år vil bli fjernet ved å klippe låsen. Etter 5. mars 2019 vil syklene bli fjernet. Det er snakk om noe over 30 sykler fordelt på sykkelstaller i hele parken. De utsorterte syklene som ikke blir hentet av eierne sine vil bli gitt til ASVO-Kongsberg.

Ved spørsmål kontakt Kongsberg Teknologipark AS ved Tom Andreassen 991 13 401

Ny trapp Carpus ll

Det er oppstart på bygging av ny trapp bak B44 Carpus ll i disse dager. Trappen vil gjøre det enklere å komme  fra øvre område ned til bunnen av Snekkerbakken på nedre område.

Trappen bygges som en direkte konsekvens av nye E134 som i august 2019 vil komme sydfra inn til Kongsberg Teknologipark. Man får da enklere tilgang til p-hus B150 Gesellveien og p-plassene på Snøtippen.

Pilene på bildet over indikerer trase’ for fotgjengere inn og ut av nedre område ved bruk av den nye trappen.

 

All articles loaded
No more articles to load