Driftsmeldinger

På denne siden vil du finne løpende oppdatering av informasjon rundt praktiske hendelser som kan ha nytte for deg som jobber eller besøker Kongsberg Teknologipark.

Endret kjøremønster

Implenia/SVV vil i nær fremtid endre kjøremønstret ved den nye rundkjøringen på Smittåsen foran TFMC bygg 127.

Det medfører ingen flytting av TFMC biler som står parkert på Smittåsen.

Snøtippen stenges for parkering

Mandag 12. august flytter vi bilene fra Snøtippen til Smittåsen (der barnehaven var). Snøtippen skal settes i stand, vi får da også tilbake tilrettelagt parkering for trailere. Varigheten på arbeidene bestemmes av fremdriften til Implenia (SVV) og den nye E134.

 

 

Utskifting av betongheller øvre område

Det blir utskifting av betong heller foran/rundt bygg 52, 54, 51/109 og bygg 55 fra og med uke 32,  anslått 6 ukers varighet.

Oppstart fra en side så områdene kan benyttes røfte vis.

Vi prøver å redusere arbeider foran dører i «rush» tidene, men kan være fint å varsle de som arbeider i byggene om dette.

 

Ved spørsmål angående dette prosjektet kontakt vår prosjektleder Eva Kristin.

 

Kongsberg Teknologipark AS

Eva Kristin Aarbakk

Bygg og anleggsingeniør / Prosjektleder

eva.kristin.aarbakk@ktp.kongsberg.com

Mobil. 98 21 04 98

www.kongsberg-teknologipark.no

Stengt gangvei/rondell ved Carpus bygg 4

Fra uke 25 17.  juni 2019 og frem til uke 37 vil gangveien foran Carpus B4 være stengt. Gangveien stenges ved rondellen ved bølgen bro og ved veien opp til sykkelstallen til/foran Carpus B4, se bilde.

De syklende til KM Carpus B4/44 parkerer sine sykler i eksisterende sykkelstaller utenfor gjerde i anleggsperioden.

De syklende til KDA må benytte sykkelstallen nedre nord i anleggsperioden. Man benytter rondellen foran Carpus B4 når man kommer gående.

Det kan forventes anleggstrafikk i område og omfattende sperringer/skilt vil bli satt ut av entreprenøren.

Høyspentledningene skal sprengskjøtes så det må forventes høye smell når dette pågår.

Ny vei til Kongsberg Teknologipark

Vår/sommer/høst 2019

I forbindelse med nye E134 skal Kongsberg Teknologipark AS lage ny vei forbi Smittåsen. Nye E134 kommer fra august 2019 til å komme inn mot parken sørfra og i den forbindelse må kapasiteten på veien inn til parken økes.

I anleggsperioden vil hele Smittåsen og branntomta nord for sykkelstallen ved Vestporten bli stengt da den nye veien vil gå over den tidligere parkeringen langs Smittåsen. Goliat som GKN disponerer i dag blir også stengt i anleggsperioden.

P-plasser flyttes fra uke 13 i 2019

GKN skal i anleggsperioden parkere i p-hus B150 p-hus Gesellveien (halve 5 etg. + hele 6 etg.) og B152 p-hus Dumpa.

FMC parkerer som tidligere på Snøtippen og på sine plasser i B150 p-hus Gesellveien.

Brune p-plasser: 

Nordsiden av B150 p-hus Gesellveien ute mot kirkegården 15 p-plasser                    

Nordsiden av B152 p-hus Dumpa ute i dumpa 24 p-plasser                                                                        

Bygg 152 1.etg. 10 p-plasser   

Sykkelstall Vestporten blir fjernet og i anleggsperioden må de syklende parkere sykler i sykkelstallen ved B127 mot kirkegården og i sykkelstallen ved vakta. Man må benytte ID-kortet for tilgang til sykkelstallene.

Kart over anleggsområde våren 2019

All articles loaded
No more articles to load