Driftsmeldinger

På denne siden vil du finne løpende oppdatering av informasjon rundt praktiske hendelser som kan ha nytte for deg som jobber eller besøker Kongsberg Teknologipark.

Bygg 4 Carpus 1

Det skal graves for oppsett at Type 2 ladestasjoner for EL-biler.

Oppstart 19.10.22

Beredskapsøvelser med nødetatene i teknologiparken

Torsdager i uke 38, 39, 48 og 49 vil det gjennomføres beredskapsøvelser i Teknologiparken

Beredskapsøvelsene er såkalte PLIVO øvelser, hvor de tre nødetatene politi, brann og helse har en felles prosedyre på hvordan de skal opptre og samvirke ved hendelser hvor det utøves livstruende vold.

 

Trening og øving er en svært viktig del av et godt fungerende forsvar, for å kunne håndtere slike situasjoner.

 

Hvor: Deler av bygg 121, og utenfor.

Når: Torsdag i uke 38, 39, 48 og 49

Tid: Øvelsen pågår mellom ca kl.08:00 – 15:00

 

Vi gjør oppmerksom på at PLIVO øvelser gjennomføres så realistisk som mulig, og det vil være mye uniformert personell i parken. I tillegg vil det være markører/«personer som er skadd».

Politiet har varslet at de vil benytte løsskudd.

 

Tilstede under øvelsene er politi, helse, brann, industrivern, KTP vakt, observatører og media.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

 

KTP v/ Joakim Kopsland Berntsen joakim.kopsland.berntsen@ktp.kongsberg.com

KTP v/Rune Haugholmen rune.haugholmen@ktp.kongsberg.com

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.