Driftsmeldinger

På denne siden vil du finne løpende oppdatering av informasjon rundt praktiske hendelser som kan ha nytte for deg som jobber eller besøker Kongsberg Teknologipark.

Arsenalet, oppstart arbeider på byggetomt 841-Montasjehallen

Nå vil byggegjerdene stenges og byggeplassen er nå POB sitt ansvar som vår totalentreprenør frem til vi overtar ferdig bygg i slutten av år 2020. Omkjøringsvei rundt byggeplassen er klar og skal benyttes under hele byggeperioden.

Med vennlig hilsen

Kongsberg Teknologipark AS

Eva Kristin Aarbakk

Bygg og anleggsingeniør / Prosjektleder

eva.kristin.aarbakk@ktp.kongsberg.com

Mobil. 98 21 04 98

www.kongsberg-teknologipark.no

Gravearbeider B36

I forbindelse med forprosjekt for tilbygg til B36 må det avdekkes infrastruktur i bakken, oppstart onsdag 09.10.19

Vi starter med å grave i området mot sykkelstall ca. kl. 12:00.

Stengning av GS-veg

GS-veg fra Elveterrassen og Terrassevegen, ned til Gomsrudvegen og Bølgen bru, skal nå ferdigstilles.

Fra og med torsdag 03.10.2019 blir denne GS-vegen derfor stengt.

Alternativ rute blir 4-500 meter lenger og går lenger sør via Gomsrud terasse og ut i Gomsrudvegen.

Denne vil bli skiltet og varslet.

Fra Industrivegen vil trasèen følge ny GS-veg som går under den nye brua fram til Bølgen bru.

Nytt bygg på Arseanlet

I forbindelse med nytt bygg på Arsenalet skal det bygges opp en brakkerigg på område nord bygg 830/831 der det tidligere var lagring av snø. Det vil i tillegg være høy aktivitet på anleggsområde for det nye bygget i tiden fremover.

Arsenalet, flytting av sykkelstaller

Sykkelstallene er flyttet til nisjen mellom bygg 830 og bygg 836.

All articles loaded
No more articles to load