Driftsmeldinger

På denne siden vil du finne løpende oppdatering av informasjon rundt praktiske hendelser som kan ha nytte for deg som jobber eller besøker Kongsberg Teknologipark.

Seminar for autonome maskiner

I forbindelse med seminar for autonome maskiner vil området mellom bygg 54 og 52 bli avstengt for bilkjøring fra kl. 08.00

Det blir opprettet en gangvei langs bygg 54

Varekjøring og annen trafikk må da kjøre rundt østblokka for å komme til bygg 52 og videre til nedre.

Det blir filming i området også med bruk av drone.

Stengt gangvei/rondell ved Carpus bygg 4

Fra uke 25 17.  juni 2019 og frem til uke ca. uke 34 vil gangveien foran Carpus B4 bli stengt. Gangveien stenges ved rondellen ved bølgen bro og ved veien opp til sykkelstallen til/foran Carpus B4, se bilde.

De syklende til KM Carpus B4/44 parkerer sine sykler i eksisterende sykkelstaller utenfor gjerde i anleggsperioden.

De syklende til KDA må benytte sykkelstallen nedre nord i anleggsperioden. Man benytter rondellen foran Carpus B4 når man kommer gående.

Det kan forventes anleggstrafikk i område og omfattende sperringer/skilt vil bli satt ut av entreprenøren.

Høyspentledningene skal sprengskjøtes så det må forventes høye smell når dette pågår.

Ny vei til Kongsberg Teknologipark

Vår/sommer/høst 2019

I forbindelse med nye E134 skal Kongsberg Teknologipark AS lage ny vei forbi Smittåsen. Nye E134 kommer fra august 2019 til å komme inn mot parken sørfra og i den forbindelse må kapasiteten på veien inn til parken økes.

I anleggsperioden vil hele Smittåsen og branntomta nord for sykkelstallen ved Vestporten bli stengt da den nye veien vil gå over den tidligere parkeringen langs Smittåsen. Goliat som GKN disponerer i dag blir også stengt i anleggsperioden.

P-plasser flyttes fra uke 13 i 2019

GKN skal i anleggsperioden parkere i p-hus B150 p-hus Gesellveien (halve 5 etg. + hele 6 etg.) og B152 p-hus Dumpa.

FMC parkerer som tidligere på Snøtippen og på sine plasser i B150 p-hus Gesellveien.

Brune p-plasser: 

Nordsiden av B150 p-hus Gesellveien ute mot kirkegården 15 p-plasser                    

Nordsiden av B152 p-hus Dumpa ute i dumpa 24 p-plasser                                                                        

Bygg 152 1.etg. 10 p-plasser   

Sykkelstall Vestporten blir fjernet og i anleggsperioden må de syklende parkere sykler i sykkelstallen ved B127 mot kirkegården og i sykkelstallen ved vakta. Man må benytte ID-kortet for tilgang til sykkelstallene.

Kart over anleggsområde våren 2019

Ny trapp Carpus ll

Trappen er åpen og klar til bruk.

 

All articles loaded
No more articles to load