Informasjon om koronaviruset

På nettsidene til Folkehelseinstituttet finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset.

Driftsmeldinger

På denne siden vil du finne løpende oppdatering av informasjon rundt praktiske hendelser som kan ha nytte for deg som jobber eller besøker Kongsberg Teknologipark.

Ny betalingsløsning for ladbare biler i Kongsberg Teknologipark

Timepark tok en liten kontroll på de ladbare p-plassene i går 3. desember, det manglet innbetaling på noen biler.

Innkjøringsperioden har nå vart ca. en måned, fra uke 50 2020 bør alle som lader få orden på applikasjonen og betale ellers vil det dessverre gis kontrollavgift pålydende kr. 600.-

Håper dette kan spres i deres organisasjon.

Ved spørsmål kontakt gjerne undertegnede.

Kongsberg Teknologipark AS

Tom Andreassen

Eiendomsforvalter

tom.andreassen@ktp.kongsberg.com

Tlf. 32 28 95 84 Mobil. 991 13 401

www.kongsberg-teknologipark.no

Klargjøre uteområdet for vintersesongen 2020/2021

Vi går raskt mot en ny vintersesong.

Tidligere har det blitt gjennomført rydding langs fasader og ved lager/losseplasser.

Oppfordrer alle til å ta en gjennomgang på områdene sine og lagre materiell og utstyr slik at vi forebygger uønskede hendelser på materiell og personer.

 KTP kan bistå med dette hvis det er behov.

Send en melding til: ktp.feilmelding@ktp.kongsberg.com

Alternativt tlf.nr. 3228 8602

Ny betalingsløsning for ladbare biler i Kongsberg Teknologipark

Vipps gjør om på sine betalingsløsninger og KTP må da gjøre om å på vår Vipps betalingsløsning for lading av ladbar bil.

Det nye nå er QR kode som må skannes med telefonen resten går av seg selv i en meny man får opp.

Har man ikke QR skanner kan denne enket lastes ned på både Android og Apple produkter.

Det vi bli satt opp QR kode plakater på hvert p-område samt ulike plakater i de ulike etasjene i p-husene.

Se vedlagt enkel brukermanual, det er brukermeny på norsk/engelsk på hvert p-område.

 

KTP begynner å montere opp plakater for ny betalingsløsning torsdag 5. november 2020.

 

Ved spørsmål kontakt gjerne undertegnede.

 

Kongsberg Teknologipark AS

Tom Andreassen

Eiendomsforvalter

tom.andreassen@ktp.kongsberg.com

Tlf. 32 28 95 84 Mobil. 991 13 401

www.kongsberg-teknologipark.no

All articles loaded
No more articles to load

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.