Kongsberg
Teknologipark i 2021

1100
Ansatte
35
ÅR
Bedriftene i parken representerer
10
Nasjonaliteter
5
Land

Kongsberg Teknologipark i 2019

Kongsberg Teknologipark er lokalisert på Kongsberg. I Kongsberg omfatter vi to områder; Kirkegårdsveien 45 og Arsenalet på Kongsgårdsmoen. Det er tilsammen cirka 5.200 ansatte i leietakerbedriftene i Kongsberg. KTP er sertifisert etter ISO 9001-2015.

Kongsberg Teknologipark forvalter i tillegg eiendommer i Stjørdal, Horten, Sandefjord, Skedsmo, Asker, Bærum, Oslo, Rygge, Kristiansand, Stavanger, Ulsteinvik og Brattvåg.

Vi i Kongsberg Teknologipark har som mål å bidra til å skape vekst i Kongsbergindustrien. Vi skal være en samlende stemme på de arenaer hvor viktige beslutninger for vår region blir tatt. For oss er det viktig å kunne representere et tradisjonsrikt og innovativt næringsliv med tydelighet og troverdighet i utviklende samfunnsspørsmål.

 

Hvorfor velge Kongsberg Teknologipark? 

Kongsberg Teknologiparks målsetning er å være en bærekraftig og trygg teknologipark for industriell virksomhet. Vi legger til rette gjennom samhandlingsarenaer for industriell utvikling. Å være en del av Kongsberg Teknologipark gir gode muligheter til nærhet og positive vekselvirkninger med en rekke selskaper med verdensledende produkter. 

Kongsberg Teknologipark er en del av et viktig fellesskap i Kongsberg hvor virksomheter, kommune og utdanningsinstitusjoner i teknologibyen jobber sammen. Kongsberg Teknologipark bidrar aktivt med fellestjenester av infrastruktur, bærekraftige energiløsninger og sikkerhet og beredskap for leietagere. 

Kongsberg Teknologipark – i forkant siden 1814

Eiendomsavdelingen

Følger opp alle kontraktuelle forhold mellom leietakerne og Kongsberg Teknologipark. Eiendomsavdelingens viktigste redskap for å gjøre jobben sin er det gode samarbeidet med driftsavdelingen. Totalt disponerer og forvalter avdelingen cirka 500.000 kvadratmeter bygningsmasse. Eiendomsavdelingen legger vekt på et godt samarbeid med leietakerne og huseierne.

Driftsavdelingen

Driftsavdelingen leverer alle tjenester innenfor drift og vedlikehold av eiendommer. Vi har konsesjon på levering av fjernvarme og strøm i parkene, og er et eget nettselskap som leverer strøm til alle leietakerne. Driftsavdelingen har egen vaktordning 24/7.

Vår infrastruktur er robust og har meget høy leveringssikkerhet til våre kunder. KTP følger kvalitetskravet til energiledelsessystemet ISO 50001 i sin energiproduksjon, med dertil fokus på kontinuerlig forbedring og effektiv bruk av tilgjengelig energi. Vi har en varmegjenvinning på over 80 prosent.

Vårt kundesenter mottar alle henvendelser fra våre kunder som har spørsmål knyttet til den daglige driften. Alle henvendelser blir registrert og fulgt opp.
I driftsavdelingen har vi ansvaret for å ha et godt utbygd datanett i parken som alle kunder kan knytte seg til.

Vektertjenester

Sikkerhet og beredskap i Kongsberg Teknologipark ivaretas av vårt eget sikkerhetspersonell.  

Vår sikkerhetsavdeling har fulgt virksomhetene inne på området siden oppstarten av våpenfabrikken for over 200 år siden, og sørger fremdeles for at verdiene til virksomhetene på områdene er beskyttet. 

Avdelingen for sikkerhet består av 20 fulltidsansatte med høy kompetanse og solid erfaring. Vårt sikkerhetspersonell har som mål å sørge for at deres innsats bidrar til en effektiv og samtidig sikker arbeidshverdag for ansatte og virksomheter gjennom en kombinasjon av tekniske tiltak og manuelle tiltak fra vektere. 

Vi har mulighet til å tilpasse våre tjenester slik at din virksomhet får dekket deres behov innen sikkerhet og beredskap. Vi håndterer alle de ulike virksomhetene i teknologiparken, og deres ulike mål for sin drift, på en god og ryddig måte. Gjennom et godt samarbeid utøver vi våre sikkerhetstjenester på en måte som tilfører en viktig verdi for hver enkelt leietaker.  

Grunnleggende oppgaver hos Kongsberg Teknologipark Sikkerhet og Beredskap: 

 • Førstelinje ved brann, helsefarer eller andre ulykker  
 • Kameraovervåking  
 • Alarmmottak  
 • Kundespesifikke sikkerhetstjenester 
 • Vaktrunder 
 • Følgetjenester 
 • Bevoktning  
 • Kontrolltjenester 
 • Utrykning ved innbrudd eller ved tekniske alarmer 
 • Adgangskontroll og produksjon av ID-kort  
 • Stasjonær vektertjeneste – resepsjonstjeneste 
 • Sentralbord 
 • HMS-kontroll 
 • Rådgivningstjenester 

 

Sikkerhetsavdelingen i teknologiparken 

Vår sikkerhetsavdeling er en vesentlig del av den totale beredskapen og en kritisk støttespiller for industrivernet gjennom sin tilstedeværelse 24/7 hele året gjennom. Personell fra Kongsberg Teknologipark Sikkerhet og Beredskap er ofte de første som møter opp dersom en situasjon oppstår – og skal være din virksomhets støttespiller ovenfor nødetater og andre beredskapsressurser. Våre ressurser sørger for å ha god kjennskap til din virksomhet og vet dermed raskt hvordan vi kan bidra til en så rask og effektiv håndtering som mulig for en normalisering av situasjonen. 

Som en aktør inne på Kongsberg Teknologipark eller Arsenalet kan du alltid være trygg på at vi er der for deg, og at vi gjør vårt ytterste for at du skal oppleve teknologiparken som en trygg beliggenhet for din virksomhet. 

 

Industrivern 

Vi har et samordnet industrivern som dekker alle industrivernpliktige selskaper. Dette består av 34 dedikerte innsatspersoner med tilhørende brannstasjon og utrykningskjøretøy. 

Møte, konferanse eller kurs?

Vi tilbyr både små og store lokaler for inntil 60 personer. Mat leveres via Eurest. 

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.