Om Kongsberg Teknologipark

1100
Ansatte
35
ÅR
Bedriftene i parken representerer
10
Nasjonaliteter
5
Land

Kongsberg Teknologipark er lokalisert på Kongsberg. I Kongsberg omfatter vi to områder; Kirkegårdsveien 45 og Arsenalet på Kongsgårdsmoen. Det er tilsammen cirka 5.600 ansatte i leietakerbedriftene i Kongsberg. KTP er sertifisert etter ISO 9001-2015.

Hvorfor velge Kongsberg Teknologipark?

Kongsberg Teknologiparks målsetning er å være en bærekraftig og trygg teknologipark for industriell virksomhet. Vi legger til rette gjennom samhandlingsarenaer for industriell utvikling. Å være en del av Kongsberg Teknologipark gir gode muligheter til nærhet og positive vekselvirkninger med en rekke selskaper med verdensledende produkter.

Kongsberg Teknologipark er en del av et viktig fellesskap i Kongsberg hvor virksomheter, kommune og utdanningsinstitusjoner i teknologibyen jobber sammen. Kongsberg Teknologipark bidrar aktivt med fellestjenester av infrastruktur, bærekraftige energiløsninger og sikkerhet og beredskap for leietagere. 

Eiendomsavdelingen

Følger opp alle kontraktuelle forhold mellom leietakerne og Kongsberg Teknologipark. Eiendomsavdelingens viktigste redskap for å gjøre jobben sin er det gode samarbeidet med driftsavdelingen.

Totalt disponerer og forvalter avdelingen cirka 500.000 kvadratmeter bygningsmasse. Eiendomsavdelingen legger vekt på et godt samarbeid med leietakerne og huseierne.

Driftsavdelingen

Driftsavdelingen leverer alle tjenester innenfor drift og vedlikehold av eiendommer. Vi har konsesjon på levering av fjernvarme og strøm i parkene, og er et eget nettselskap som leverer strøm til alle leietakerne. Driftsavdelingen har egen vaktordning 24/7.

Vår infrastruktur er robust og har meget høy leveringssikkerhet til våre kunder. KTP følger kvalitetskravet til energiledelsessystemet ISO 50001 i sin energiproduksjon, med dertil fokus på kontinuerlig forbedring og effektiv bruk av tilgjengelig energi. Vi har en varmegjenvinning på over 80 prosent.

Vårt kundesenter mottar alle henvendelser fra våre kunder som har spørsmål knyttet til den daglige driften. Alle henvendelser blir registrert og fulgt opp.
I driftsavdelingen har vi ansvaret for å ha et godt utbygd datanett i parken som alle kunder kan knytte seg til.

Vektertjenester

Sikkerhet og beredskap i Kongsberg Teknologipark ivaretas av vårt eget sikkerhetspersonell.  

Vår sikkerhetsavdeling har fulgt virksomhetene inne på området siden oppstarten av våpenfabrikken for over 200 år siden, og sørger fremdeles for at verdiene til virksomhetene på områdene er beskyttet. 

Vi har mulighet til å tilpasse våre tjenester slik at din virksomhet får dekket deres behov innen sikkerhet og beredskap.

Les mer om vektertjenester her

Ofte stilte spørsmål

Ved ankomst, ta kontakt med resepsjonen og be om parkeringstillatelse.
Enkelte av våre leietakere krever sikkerhetsklarering. Dette vil du bli informert om av den enkelte bedrift før besøket.
Ja – ta kontakt med resepsjonen for tildeling av ledig ladeplass.
Det er i utgangspunktet fotoforbud i parken. Dersom det skal fotograferes, må dette avtales med den enkelte bedrift.

Ja – parken har flere kantiner. Besøkende har adgang til kantinene sammen med representanter for bedriften de besøker.

Nei – gjester skal bevege seg i følge med representanter for bedriften de besøker.

Ofte stilte spørsmål

Vi får stadig spørsmål om ulike praktiske avklaringer fra våre besøkende. Her kan du lese svarene på de spørsmålene som oftest blir stilt. Har du andre spørsmål du trenger svar på, ber vi deg ta kontakt med oss direkte.

Vil du være med på laget?

Har din bedrift flytteplaner og ønsker å knytte seg opp til et høyteknologisk miljø med andre bedrifter? Vi skreddersyr lokaler og serviceopplegg til ditt behov.

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.