Vi bidrar til å skape vekst i Kongsbergindustrien

1100
Ansatte
35
ÅR
Bedriftene i parken representerer
10
Nasjonaliteter
5
Land

Vil du på laget?

Har din bedrift flytteplaner og ønsker å knytte seg opp til et høyteknologisk miljø med andre bedrifter? Vi skreddersyr lokaler og serviceopplegg til ditt behov.

Driftsmeldinger

På denne seksjonen vil du finne løpende oppdatering av informasjon rundt praktiske hendelser som kan ha nytte for deg som jobber eller besøker Kongsberg Teknologipark.

Melding fra Statens vegvesen, gang og sykkelvei ved Bølgen bru

Tirsdag 2. oktober legger vi om gang- og sykkelveien mellom Gomsrudveien og Bølgen bru. Denne omleggingen blir midlertidig, traséen for gående og syklende vil om en stund legges tilbake omtrent der den ligger i dag. Vi legger den tilbake så snart vi er ferdige med å flytte kabler og breddeutvide Gomsrudveien i området der gang- og sykkelveien går i dag

All articles loaded
No more articles to load
«Det du får ved å flytte inn i denne parken er tilgang til et unikt kompetansenettverk. Du får tilgang til en park som tilpasser seg dine behov.»
Johnny Løcka
  • Adm.dir, Kongsberg Teknologipark
«Her evner vi å gi en merverdi til kunden, gjennom å lage systemer av å sette sammen enkeltkomponenter på en smart måte.»
Line Berget
  • Produksjons direktør, Controls & Automation, TechnipFMC
«Det som må være fristende med å se til Kongsberg for en bedrift i etableringsfasen, det er den klare næringsstrategien kommunen har.»
Kari Anne Sand
  • Ordfører, Kongsberg kommune
«Dersom en bedrift ønsker å bli en stor og avansert systemleverandør, så vil en finne de beste i verden til å gjøre dette her på Kongsberg.»
Line Berget
  • Produksjons direktør, Controls & Automation, TechnipFMC