Sammen om vekst for en bærekraftig utvikling

1100
Ansatte
35
ÅR
Bedriftene i parken representerer
10
Nasjonaliteter
5
Land

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.

I over 200 år har industrien i Kongsberg satt sitt preg på samfunnet, både lokalt, nasjonalt og ute i den store verden.

Arven vi bærer med oss gir et godt grunnlag for å skape ny fremtidsrettet teknologi der bærekraftige løsninger, samfunnsnytten og ikke minst menneskene og deres kompetanse står i sentrum.

Det neste store teknologiske gjennombruddet kan være ditt. Da trenger du tilgang til både menneskene, kunnskapen og det som er ett av landets ledende teknologimiljøer. Sammen vil det kunne bidra til at du vil lykkes på veien fra en god idé til et ferdig produkt.

Samarbeid og kunnskapsdeling er helt avgjørende forutsetninger for å lykkes. I Kongsberg Teknologipark finner du forretningsinkubatorer og næringsklynger med eksperter som er langt fremme innen mange ulike former for høyteknologi- industri. Det kan være at det er nettopp noen av disse ekspertene, denne erfaringen eller denne kompetansen, du trenger for å realisere ditt produkt.

Vi er stolte av å ha vært med på å løfte fram 48 oppstartsbedrifter siden 2003. Kanskje er det din idé eller din bedrift som blir løftet fram?


Aktuelt

Kongsberg Teknologipark på paneldebatt under Kongsberg Agenda 2024

KTP deltok på Kongsberg Agenda

Tidenes tredje Kongsberg Agenda er over, med mer enn 300 spennende og forskjellige arrangementer gjennomført.

Kongsberg Teknologipark deltok på to paneldebatter. Den ene i regi av Osloregionen interkommunale politiske råd, med tema: Hva må til? Osloregionens kraftdiskusjon (se bilde). Spørsmålet var: Fokuserer næringsliv, politikere og kraftbransjen nok på energieffektivisering? For å løse kraftkrisen kreves det mange løsninger, men hva kan vi faktisk gjøre på kort sikt?

KTP ved Administrerende direktør Hans Petter Blokkum deltok i debatten, sammen med NHO Viken ved Hanna Flood og Hildegunn Fallang, Ordfører Rune Grenberg i Grue Kommune, Ordfører Gry Fuglestveit i Notodden kommune og fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker fra Denofa.

I tillegg deltok vi i panel med tema: Mer transport, Mindre trafikk, Maksimal verdiskapning. Debatten var i regi av Kongsberg By & Lab. Her redegjorde vi for veksten som Kongsberg-industrien har, og hva som er viktig for å støtte opp om denne veksten.

Kongsberg Agenda 2024

Bli med på Norges viktigste teknologifestival, Kongsberg Agenda 19. – 22. juni 2024! Sjekk ut programmet her.

Vil du være med på laget?

Har din bedrift flytteplaner og ønsker å knytte seg opp til et høyteknologisk miljø med andre bedrifter? Vi skreddersyr lokaler og serviceopplegg til ditt behov.

«Det som må være fristende med å se til Kongsberg for en bedrift i etableringsfasen, det er den klare næringsstrategien kommunen har.»
Kari Anne Sand
  • Kongsberg kommune
«Her evner vi å gi en merverdi til kunden, gjennom å lage systemer av å sette sammen enkeltkomponenter på en smart måte.»
Trine Larsen
  • Site manager - TechnipFMC Kongsberg
«Dersom en bedrift ønsker å bli en stor og avansert systemleverandør, så vil en finne de beste i verden til å gjøre dette her på Kongsberg.»
Trine Larsen
  • Site manager - TechnipFMC Kongsberg