Vår historie

På Kongsberg har vi drevet med industri og teknologisk virksomhet i snart 400 år.
Allerede i 1624 ble byen grunnlagt av Christian IV, og det ble startet utvinning av sølv i Kongsbergs gruver.

Etableringen av Kongsberg Sølvverk dannet grunnlaget for byens stolte historie. Men det er først fra 1814 vi kan våge oss til å snakke om begynnelsen for teknologiparken. I 1814 ble Kongsberg Våpenfabrikk etablert, og i over 200 år kan vi nå se tilbake på en sammenhengende industrihistorie på akkurat dette stedet.

Kongsberg Våpenfabrikk (KV) besto frem til 1987. I 1987 ble den sivile delen av KV solgt. Omstillingen som fulgte danner grunnlaget for dagens bedrifter som er lokalisert i Kongsberg Teknologipark. Fra 1987 og frem til dags dato har bedriftene vært gjennom en rivende utvikling – både med hensyn til eierskap og i høyeste grad med tanke på produktutvikling. For å se historien til en den enkelte bedrift i parken, henviser vi til bedriftenes egne websider. De finner du her.

1624

1624 | Christian IV. Kongsberg blir grunnlagt.

1814

1814 | I 1814 ble Kongsberg Våpenfabrikk etablert. I over 200 år kan vi nå se tilbake på en sammenhengende industrihistorie på akkurat dette stedet.

1824
Militært verksted underlagt Armédepartementet
1824
1831

Den store verkstedsbygningen oppført

1831
1845
KV har 150 ansatte
1845
1868
Omfattende mekanisering med sikte på nye produksjonsmidler
1868
1876
Det første magasingevær – Krag-Petterson M/76 – i produksjon
1876

1894

1894 | Nytt magasingevær, Krag-Jørgensen M/94, i produksjon

1899
Lisensproduksjon av fransk Hotchkiss mitraljøse M/98
1899
1900
Kraftstasjon for elektrisk kraft i bruk. KV har 360 ansatte
1900
1915
Mitraljøseverkstedet bygget
1915
1916
Maskinhaller for ny kanonavdeling tatt i bruk
1916
1936
Leveranse av de første 7,5 cm luftvernkanoner
1936
1939
KV har 670 ansatte
1939

1944

1944 | Fabrikken sprengt ved sabotasje

1947
Fra forvaltningsbedrift til eget rettssubjekt
1947
1953

Stortinget vedtar moderninseringsplan for KV

1953
1957
KV oppretter egen utviklingsavdeling. Bildelproduksjon for Volvo
1957
1958
KV har 1100 ansatte
1958
1959

Første anti-ubåt våpensystem Terne III levert

1959
1961
KV presenterer numerisk styresystem for skjærebrennere
1961
1968
KV presenterer sitt første styringssystem for verktøymaskiner
1968
1968
Omorganisering til statlig eid aksjeselskap. 2100 ansatte
1968
1970
Produksjon av 3. generasjon norskutviklede datamaskin SM-3
1970
1972
Utvikling av 1. generasjon Penguin sjømålsmissil avsluttet
1972
1973
KV organiseres i divisjoner
1973
1977
Det første dynamiske posisjoneringssystem Albatross levert
1977
1978
KV leverer flymotordeler til F-16 jagerfly
1978
1980
KV har 5114 ansatte
1980
1981
Utviklingsprosjekt for gassturbin KG-3, en tapsbombe
1981
1985
KV selger Oljedivisjonen
1985
1986
KV i akutt likviditetskrise
1986

1987

1987 | KV avviklet ved styrt akkord
1988

Virksomheten videreføres under nye navn 

1988

2023

2023 | I dag består Kongsberg Teknologipark av ca 40 bedrifter som til sammen har 5.600 ansatte, er representert i over 40 land og har en samlet omsetning på omkring 40 milliarder kroner.

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.