Kongsberg Eiendom Holding AS

Kongsberg Eiendom Holding AS (KOGE) er et eiendomsforvaltningsselskap. Selskapet er heleid av Kongsberg Gruppen.
Selskapet har sitt kontor i Kongsberg Teknologipark og forvalter en eiendomsmengde på 600.000 kvm. Selskapet har 12 ansatte.

Kongsberg Eiendom Holding har tre kjerneområder:

  • Eiendomsforvaltning globalt
  • Eiendomsforvaltning i Norge
  • Eiendomsstøtte

På vegne av vår eier fremforhandler vi leiekontrakter. I tillegg bygger og forvalter vi næringsarealer som er tilpasset Kongsberg Gruppens kjernevirksomhetsområder. Vi påser at oppdragene våre utføres på en måte som gir verdiøkning i eiendomsperspektivet.

Kongsberg Eiendom Holding er representert i mer enn 30 nasjoner og 80 byer på globalt nivå. Totalt eier selskapet en 150.000 kvm BTA i tillegg til at vi forvalter ytterligere 335.000 kvm BTA.

Prosjektavdelingen

Prosjektavdelingen i Kongsberg Eiendom Holding består i dag av fem fast ansatte prosjektledere og en til to innleide ressurser. Vi bistår eiendomsavdelingen med prosjektledelse i byggeprosjekter hvor selskapet er byggherre. Prosjektavdelingen bistår også i byggeprosjekter hvor selskapet er leietaker og utleier eller byggherre for eksterne aktører.

Oppdragene i prosjektavdelingen varierer fra mindre ombygginger til store komplekse byggeprosjekter. Våre prosjektledere har bred erfaring innen prosjektledelse, byggteknikk, tekniske installasjoner og innredningsløsninger. I dag har vi 75.000 kvm bygningsmasse hvor prosjektavdelingen er involvert i arbeidet.

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.