Kongsberg Eiendom Holding AS

Kongsberg Eiendom Holding AS (KOGE) er et eiendomsforvaltningsselskap som er 100% eid av Kongsberg Gruppen. Selskapet er Kongsberg Gruppens representant innen gårdeier relaterte tjenester. KOGE forvalter en eiendomsmasse på 520.000 kvm i Norge, samt ca 335.000 kvm BTA utenfor Norge. Selskapet har 12 ansatte, og kontoret befinner seg i Kongsberg Teknologipark.

KOGE har tre kjerneområder:

Eiendomsforvaltning i Norge og utlandet

Våre ansvarsområder er forhandlinger av leiekontrakter, eiendomsanalyser og transaksjoner. Mandatet vårt er globalt, og vi skal til enhver tid etterstrebe å inneha og forvalte den mest optimale og kostnadseffektive eiendomsporteføljen på vegne av konsernet. KOGE skal gjennom sin kompetanse bidra til verdiskapende anbefalinger for sin egeneide eiendomsportefølje.

Våre eiendommer

På vegne av Kongsberg Gruppen forvalter KOGE 520 000 kvm BTA i Norge, hvorav KOGE eier 220 000 kvm BTA

Kirkegårdsveien 45, Kongsberg

Kontor, produksjon, lab, lager

KOGE forvalter: 350.000 kvm BTA
KOGE eier: 55.000 kvm BTA

Årsundvegen 24, Brattvåg

Kontor, produksjon, lab, lager

KOGE forvalter: 29.000 kvm BTA
KOGE eier: 29.000 kvm BTA

Sjøgata 98, Ulsteinvik

Kontor, produksjon, lab, lager

KOGE forvalter: 35.000 kvm BTA
KOGE eier: 35.000 kvm BTA

Arsenalet, Kongsberg

Kontor, produksjon, lab, lager

KOGE forvalter: 93.000 kvm BTA
KOGE eier: 88.000 kvm BTA

Strandpromenaden 50, Horten

Kontor, lab, lager

KOGE forvalter: 15.000 kvm BTA
KOGE eier: 15.000 kvm BTA

Våre eiendommer i utlandet

Utenfor Norge bistår KOGE de lokale kontorene med leieforhandlinger og fjernprosjektledelse samt transaksjoner. Kongsberg Gruppen er representert i over 30 land i over 80 byer. Totalt forvalter vi 335.000 m2 BTA, av disse er 150.000 m2 BTA eid av Kongsberg Gruppen.

Prosjektavdelingen

Prosjektavdelingen i KOGE  består i dag av fem fast ansatte prosjektledere og en til to innleide ressurser. Vi bistår eiendomsavdelingen med prosjektledelse i byggeprosjekter hvor selskapet er byggherre. Prosjektavdelingen bistår også i byggeprosjekter hvor selskapet er leietaker og utleier eller byggherre for eksterne aktører.

Oppdragene i prosjektavdelingen varierer fra mindre ombygginger til store komplekse byggeprosjekter. Våre prosjektledere har bred erfaring innen prosjektledelse, byggteknikk, tekniske installasjoner og innredningsløsninger. I dag har vi 75.000 kvm bygningsmasse hvor prosjektavdelingen er involvert i arbeidet.

Utvalg av våre prosjekter

Strandpromenaden - Horten

Horten Industripark, Horten

Oppføring av nytt kontor og produksjonsfasilitet
for Kongsberg Discovery.

Byggherre: Horten Industripark AS
Leietaker: Kongsberg Discovery
Areal: 46 000 kvm BTA
Ferdigstilt: 2H 2025

Kirkegårdsveien 45, Kongsberg

Planarbeid og skisseprosjekt for nytt kontorbygg.

Byggherre: Kongsberg Næringsparkutvikling AS
Areal: 78.000 m2

Arsenalet, Kongsberg

Produksjonsfasilitet for Kongsberggruppen

Byggherre: Kongsberg Næringsbygg 16 AS
Leietaker: Kongsberggruppen
Ferdigstilt: Q2 2024

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.