Vektertjenester

Vår sikkerhetsavdeling har fulgt virksomhetene inne på området siden oppstarten av våpenfabrikken for over 200 år siden, og sørger fremdeles for at verdiene til virksomhetene på områdene er beskyttet. 

Avdelingen for sikkerhet består av 20 fulltidsansatte med høy kompetanse og solid erfaring. Vårt sikkerhetspersonell har som mål å sørge for at deres innsats bidrar til en effektiv og samtidig sikker arbeidshverdag for ansatte og virksomheter gjennom en kombinasjon av tekniske tiltak og manuelle tiltak fra vektere. 

Vi har mulighet til å tilpasse våre tjenester slik at din virksomhet får dekket deres behov innen sikkerhet og beredskap. Vi håndterer alle de ulike virksomhetene i teknologiparken, og deres ulike mål for sin drift, på en god og ryddig måte. Gjennom et godt samarbeid utøver vi våre sikkerhetstjenester på en måte som tilfører en viktig verdi for hver enkelt leietaker. 

Grunnleggende oppgaver hos Kongsberg Teknologipark Sikkerhet og Beredskap: 

  • Førstelinje ved brann, helsefarer eller andre ulykker  
  • Kameraovervåking  
  • Alarmmottak  
  • Kundespesifikke sikkerhetstjenester 
  • Vaktrunder 
  • Følgetjenester 
  • Bevoktning  
  • Kontrolltjenester 
  • Utrykning ved innbrudd eller ved tekniske alarmer 
  • Adgangskontroll og produksjon av ID-kort  
  • Stasjonær vektertjeneste – resepsjonstjeneste 
  • Sentralbord 
  • HMS-kontroll 
  • Rådgivningstjenester 

  Sikkerhetsavdelingen i teknologiparken

  Vår sikkerhetsavdeling er en vesentlig del av den totale beredskapen og en kritisk støttespiller for industrivernet gjennom sin tilstedeværelse 24/7 hele året gjennom. Personell fra Kongsberg Teknologipark Sikkerhet og Beredskap er ofte de første som møter opp dersom en situasjon oppstår – og skal være din virksomhets støttespiller ovenfor nødetater og andre beredskapsressurser. Våre ressurser sørger for å ha god kjennskap til din virksomhet og vet dermed raskt hvordan vi kan bidra til en så rask og effektiv håndtering som mulig for en normalisering av situasjonen. 

  Som en aktør inne på Kongsberg Teknologipark eller Arsenalet kan du alltid være trygg på at vi er der for deg, og at vi gjør vårt ytterste for at du skal oppleve teknologiparken som en trygg beliggenhet for din virksomhet. 

  Industrivern

  Vi har et samordnet industrivern som dekker alle industrivernpliktige selskaper. Dette består av 34 dedikerte innsatspersoner med tilhørende brannstasjon og utrykningskjøretøy. 

  Vil du være med på laget?

  Har din bedrift flytteplaner og ønsker å knytte seg opp til et høyteknologisk miljø med andre bedrifter? Vi skreddersyr lokaler og serviceopplegg til ditt behov.

  Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.