Samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge

I mai ble det klart at Høgskolen i Sørøst-Norge får universitetsstatus. Dette er viktig for utvikling av høyere utdanningsmuligheter på Kongsberg.

Kongsberg Teknologipark (KTP) er svært opptatt av mulighetene som ligger i et nært samarbeid mellom industrien og akademia.

Administrerende direktør Johnny Løcka i KTP er invitert og har sagt ja til å sitte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Det er viktig for oss å sitte tett på utviklingen av dette samarbeidet. Derfor ser jeg frem til å starte på denne jobben på vegne av Kongsbergindustrien, sier Johnny Løcka.

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.