Samferdselsminister Jon Georg Dale sørget for «snor-skjæring» og offisiell åpning av den nye veien i tett samarbeid med administrerende direktør i Kongsberg Teknologipark, Johnny Løcka.

Ny vei inn til parken

– Det er veldig gledelig å kunne åpne en vei som både gir økt trafikksikkerhet, mindre kø og langt bedre forbindelse til ett av landets viktigeste industriområder.

Det sa Samferdselsminister Jon Georg Dale da han torsdag i forrige uke åpnet den nye veien inn til Kongsberg Teknologipark som går over Kongsberg bru fra E134 i Sellikdalen.

I det strålende høstværet var det stort oppmøte av både presse, politikere og andre offentlige represententer og prominente gjester med Samferdselsminister Dale, fylkesordfører Roger Ryberg, varordfører i Kongsberg; Kjell Gunnar Hoff og regionvegsjef Kjell Inge Davik i spissen

NY PENDLERVEI FOR 5500
Den nye veien gir de 5500 ansatte ved Kongsberg Teknologipark en helt ny rute til egen arbeidsplass i og med at pendlertrafikken nå blir flyttet fra nord til sør i parken. Dette medførere mindre støy, rystelser, foruresning og kødannelser i Kongsberg sentrum samt en sterk reduksjon i trafikken på E134 gjennom Hasbergtjerndalen.

 

Administrerende direktør i Kongsberg Teknologipark, Johnny Løcka, påpeker at vel så viktig er sikkerheten og det at man i langt større grad får skilt myke trafikanter fra biltrafikk og annen motorisert ferdsel.

 

– Den nye veien er bra for både parken og Teknologibyen Kongsberg.  Veiutbyggingen er et viktig miljøtiltak der man flytter biltrafikken ut av sentrum og tett befolkede områder og dermed legger til rette for enda flere grønne tiltak i bykjernen. Og så er vi selvsagt veldig glad for hva dette betyr for både de ansatte og alle bedriftene her i teknologiparken, sier Løcka som har vært en av pådriverne for den nye veiløsningen.

 

­– FRIGJØR AREAL TIL UTVIKLING

–  I tillegg til at de ansatte får en mye bedre, sikrere og mer effektiv arbeidsreise så gir den nye veien også en langt bedre flyt i levering av varer og tjenester til bedriftene i parken. Det blir rett og slett en bedre hverdag for både arbeidstakere  og bedrifter samtidig som veiutbyggingen også frigjør arealer som vil bidra til å utvikle teknologiparken ytterligere, sier Johnny Løcka som vil takke Statens vegvesen, Asplan Viak og Kongsberg Entrepenør for det gode  samarbeidet samt gi honnør til alle naboene for stor tålmodighet.

 

Statsråd Jon Georg Dale la da også vekt på viktigheten av å sikre en god og effektiv adkomst til det han karaktriserte som; ”ett av landets viktigeste industriområder”.

STRÅLENDE FORNØYD MINISTER
– Jeg har fulgte E134-prosjektet forholdsvis tett de fem-seks siste årene, og det er veldig gledelig å kunne være med på en delåpning som dette der det har vært en helstøpt gjennomføring og løsning som både medfører bedring av trafikkbildet i sentrum og økt trafikksikkerhet som samtidig fører til mer areal og bedre logistikk for både ansatte og bedrifter i teknologiparken, uttalte Samferdselsministeren.

 

Åpningen av hele E134 er planlagt skal skje våren 2020.

 

STORT OPPMØTE: Det var stort presse-oppbud foran FMC-bygget da statsråd Jon Georg Dale holdt åpningstale for den nye veien inn til teknologiparken.

 

TRIO NY VEI: Statens vegvesens prosjektleder for E134 Damåsen-Saggrenda, Tom Hedalen(t.v), Samferdselsminister Jon Georg Dale og administrerende direktør i Kongsberg Teknologipark, Johnny Løcka på vei til åpning av den nye veien inn til teknologiparken.

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.