Ny E134 gjør det bedre for alle

Høsten 2019 er det planlagt åpning av ny E134 mellom Damåsen og Saggrenda forbi Kongsberg. Den nye veien vil få en rekke positive effekter for bedriftene i Kongsberg teknologipark.

– Veien vil gi ny og forbedret adkomst til Kongsberg Teknologipark, og sørge for en langt mer effektiv trafikkavvikling i og utenfor teknologiparken, sier administrerende direktør Johnny Løcka i Kongsberg Teknologipark (KTP).

Traseen vil fjerne kø-problematikken inn til Kongsberg, og gjøre forholdene langt bedre både for ansatte i Kongsbergindustrien og ikke minst for tunge kjøretøy som har oppdrag inn til Kongsberg Teknologipark.

For Kongsbergs befolkning betyr dette mye for de som sykler og går. Etter høsten 2019 vil trafikken til og fra parken i hovedsak gå utenom byens sentrum.

KTP har deltatt i dette veiprosjektet helt siden arbeidet startet med å få ny E134 inn i Nasjonal Transportplan. KTP samarbeider også tett med Statens vegvesen under selve byggeperioden.

På nettsiden https://www.vegvesen.no/Europaveg/Damasen kan du lese om veiprosjektet og se flotte animasjoner og andre videoer fra arbeidet med den nye veien.

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.