Møbuis er nå lyssatt og har fargeskift gjennom døgnet

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.