Korona-tiltak i parken

KTP følger tiltak fra helsemyndighetene – KOG- og retningslinjer/ tiltak fra parkens andre leietakere.

Her er noen av tiltakene som er iverksatt:

  • Tilrettelagt for god håndhygiene
  • Kantina fungerer nå som et «kioskutsalg» og leverer kun ferdig smurt mat, middag serveres av betjeningen
  • Det er iverksatt ekstra renhold i vakt og resepsjon
  • Desinfisering av ytterdørerer og håndtak generelt. P-hus B150 og B152  trykknapper heiser og dørhåndtak, karuseller både i Kirkegårdsveien 45 og på Arsenalet
  • Alle underleverandører er informert om våre interne retningslinjer
  • Alle møter gjenomføres på telefon eller skype

KTP har delt opp arbeidsstyrken og tatt i bruk 5 nye kontorområder for å hindre smitteoverføring

Det er i tillegg iverksatt hjemmekontor for noen sentrale funksjoner, her blir det gjort fortløpende vurdering.

Det er avholdt møte i sikkerhetsutvalget for Parken.

Det er gitt orientering om KTP’s kriseplan for evt. neste steg. I korthet går den ut på at parken stenges for utenforstående og alt vårt fokus går på å holde kjernevirksomheten gående.  Beredskapen holdes oppe.

Vær forberedt på at flere tiltak vil komme.

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.