Kongsberg Regionen med ordførere og kommunedirektører på besøk

Fredag før påske så hadde vi besøk av Kongsberg Regionen med ordførere og kommunedirektører fra hhv Kongsberg, Sigdal, Tinn, Hjartdal, Notodden, Sigdal, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

Et besøk med fokus å bli kjent med aktivitetene i Kongsberg Teknologipark v/adm.direktør Hans Petter Blokkum, og hvor konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen fortalte om Kongsberg Gruppen og hvor direktør for Business Support i Kongsberg Defence & Aerospace fortalte om den veksten de nå har.

Det var videre gode samtaler om hvordan vi sammen kunne samarbeide til beste for de respektive kommuner og samtidig støtte opp under den veksten som nå skjer.

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.