Samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge

I mai ble det klart at Høgskolen i Sørøst-Norge får universitetsstatus. Dette er viktig for utvikling av høyere utdanningsmuligheter på Kongsberg.