SELVKJØRENDE. Daglig leder i Applied Autonomy, Olav Madland(t.v.) og administrerende direktør i KTP, Johnny Løcka tester ut den selvkjørende minibussen som nå har holdeplass rett utenfor resepsjonen til KTP i Krags gate.

KTP som test-arena

Den selvkjørende el-bussen har nå også fått stoppested ved Kongsberg Teknologipark.

– Mange spør seg hvorfor det tusler rundt en selvkjørende og til tider også passasjer-løs gul minibuss til og fra resepsjonsbygget i KTP. Forklaringen er at Kongsberg Teknologipark ønsker å være med på å teste ut og tilrettelegge for bedrifter og organisasjoner som utvikler ny teknologi. Og hvis test-bussen også får noen passasjerer med på turen så er jo det ren bonus, sier administrerende direktør Johnny Løcka.

Det dreier seg om verdens lengste kollektivrute med selvkjørende buss, og det er dessuten den første selvkjørende bussen som også går vinterstid. El-bussen har nå fått eget linjenummer (450) og rutetabell. Nå kjører den hele veien fra Kongsberg knutepunkt til resepsjonen i Teknologiparken i Krags gate på hverdager mellom klokken 10.00 og 14.00, akkurat som en vanlig rutebuss med holdeplasser og med en vert ombord. All betaling skjer med Brakar Billett, og pensjonister og skoleelever kjører gratis.

SKAL TESTES UTEN VERT
Testingen skjer i samarbeid med blant andre oppstartselskapet Applied Autonomy. – Prøveprosjektet har gått veldig bra, og vi får veldig mange spørsmål og tilbakemeldinger fra fagfolk ute i Europa som er imponert over det vi har fått til her i Kongsberg, sier daglig leder i Applied Autonomy, Olav Madland som opplyser at neste skritt i utviklingen er at bussen også kjører uten vert.

– Planen er å teste ut en selvkjørende buss uten bemanning i et område uten biler og annen trafikk. Testingen vil trolig skje inne på KTP-området allerede i løpet av innværende år, og så ser jeg ikke bort fra at vi kan ha en selvkjørende buss uten bemanning gående ute i blandet trafikk om tre-fire års tid, sier Madland som understreker at det er først da ting blir veldig interessant. – For det er jo ikke bilen eller bussen som er viktig, men systemet og kontrollsenteret som skal følge opp kjøretøyet, påpeker Applied Autonomy-sjefen.

KTP SOM TEST-ARENA
Johnny Løcka i KTP ser mange fordeler og synergier ved at Teknologiparken engasjerer seg i dette prosjektet.

– For det første ønsker vi hele tiden å være en arena der det aller nyeste innen teknologi og nye system testes ut, og så er det flott at vi på denne måten greier å få teknologi fra parken og ut til folket.  Parken har jo allerede selskaper som har utviklet selvkjørende og fjernstyrte produkter som eksempelvis undervannsfarkoster og missiler. Her er det mye teknologi som er overførbar til det som nå skjer innen transport, påpeker Løcka som ser de selvkjørende bussene som en del av en større transportløsning.

– Det er jo ikke nye veier og biler som løser miljøproblemene. Det må satses på knutepunkter og tog der det eksempelvis er selvkjørende skyttelbusser som frakter deg til eller fra knutepunktet, sier Løcka.

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.