Vi søker Servicetekniker

 

Kongsberg Teknologipark er lokalisert på Kongsberg. Vi har to parker; Kirkegårdsveien 45 og Arsenalet på Kongsgårdsmoen. Det er tilsammen cirka 5.200 ansatte i leietakerbedriftene i Kongsberg.

Vedlikeholdsavdelingen drifter og vedlikeholder bygg og bygg-tekniske anlegg i begge parkene, samt uteområdene med fellesanlegg.

Vi søker servicetekniker

Vi skal styrke vår vedlikeholdsavdeling med en servicetekniker. Stillingen får tillagt egne ansvarsområder. Vedlikeholdsavdelingen er en gruppe med tverrfaglig miljø som dekker alle fagområder. Stillingen har derfor gode muligheter for videre kompetanseutvikling

 

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være;

 • Gjennomføre periodisk service av ventilasjon og klimaanlegg. Det omfatter bla. filterbytte, funksjonskontroll og energivurdering på anleggene
 • Gjennomføre mindre innreguleringer og kontroll av luftmengder på nevnte anlegg
 • Periodisk kontroll og avvikshåndtering på kjøreporter i bygg, samt bommer, grinder og karuseller for områdesikring
 • Oppfølging av områdets løfteutstyr, kraner og heiser.
 • Bistå med innspill til systemforbedringer på eksisterende anlegg
 • Utføre korrektive oppdrag innen fagområdet.
 • Stillingen er underlagt turnus for teknisk vedlikeholdsvakt.
 • Arbeidsoppgavene er varierte og gir gode muligheter for rett person til tverrfaglige utfordringer.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Det kreves fagbrev innen elektro, automasjon eller tilsvarende.
 • Erfaring fra service og vedlikehold av VVS anlegg med god forståelse for funksjonene i komfort og klimaanlegg.
 • Du må være interessert i og positiv til faglig utvikling for å holde deg oppdatert på den tekniske utviklingen innen fagområdet.
 • Du må ha evne til å arbeide selvstendig, men også sammen med andre i en faglig sterk vedlikeholdsgruppe.

 

Krav til stillingen

 • Du må kunne sikkerhetsklareres iht krav fra Norsk Sikkerhetsmyndighet.

 

 

Er du den vi søker, kan vi tilby gode ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser i et tverrfaglig arbeidsmiljø.

 

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til

 

Kongsberg Teknologipark AS Morten Mathisen morten.mathisen@ktp.kongsberg.com Tlf. 32 28 99 73  Mobil. 920 60 185

www.kongsberg-teknologipark.no

Kongsberg Teknologipark AS © All rights reserved
Design og kode av Godt Sagt AS