Vi søker Servicetekniker

 

Kongsberg Teknologipark er lokalisert på Kongsberg. Vi har to parker; Kirkegårdsveien 45 og Arsenalet på Kongsgårdsmoen. Det er tilsammen cirka 5.200 ansatte i leietakerbedriftene i Kongsberg.

Vedlikeholdsavdelingen drifter og vedlikeholder bygg og bygg-tekniske anlegg i begge parkene, samt uteområdene med fellesanlegg.

Vi søker servicetekniker

Vi skal styrke vår vedlikeholdsavdeling med en servicetekniker. Stillingen får tillagt egne ansvarsområder. Vedlikeholdsavdelingen er en gruppe med tverrfaglig miljø som dekker alle fagområder. Stillingen har derfor gode muligheter for videre kompetanseutvikling

 

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være;

Ønskede kvalifikasjoner:

 

Krav til stillingen

 

 

Er du den vi søker, kan vi tilby gode ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser i et tverrfaglig arbeidsmiljø.

 

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til

 

Kongsberg Teknologipark AS Morten Mathisen morten.mathisen@ktp.kongsberg.com Tlf. 32 28 99 73  Mobil. 920 60 185

www.kongsberg-teknologipark.no

Ny E134 gjør det bedre for alle

Høsten 2019 er det planlagt åpning av ny E134 mellom Damåsen og Saggrenda forbi Kongsberg. Den nye veien vil få en rekke positive effekter for bedriftene i Kongsberg teknologipark.