Kongsberg
Teknologipark i 2021

1100
Ansatte
35
ÅR
Bedriftene i parken representerer
10
Nasjonaliteter
5
Land

Kongsberg Teknologipark i 2019

Kongsberg Teknologipark er lokalisert på Kongsberg. I Kongsberg omfatter vi to områder; Kirkegårdsveien 45 og Arsenalet på Kongsgårdsmoen. Det er tilsammen cirka 5.200 ansatte i leietakerbedriftene i Kongsberg. KTP er sertifisert etter ISO 9001-2015.

Kongsberg Teknologipark forvalter i tillegg eiendommer i Stjørdal, Horten, Sandefjord, Skedsmo, Asker, Bærum, Oslo, Rygge, Kristiansand, Stavanger, Ulsteinvik og Brattvåg.

Vi i Kongsberg Teknologipark har som mål å bidra til å skape vekst i Kongsbergindustrien. Vi skal være en samlende stemme på de arenaer hvor viktige beslutninger for vår region blir tatt. For oss er det viktig å kunne representere et tradisjonsrikt og innovativt næringsliv med tydelighet og troverdighet i utviklende samfunnsspørsmål.

Kongsberg Teknologipark – i forkant siden 1814

Eiendomsavdelingen

Følger opp alle kontraktuelle forhold mellom leietakerne og Kongsberg Teknologipark. Eiendomsavdelingens viktigste redskap for å gjøre jobben sin er det gode samarbeidet med driftsavdelingen. Totalt disponerer og forvalter avdelingen cirka 500.000 kvadratmeter bygningsmasse. Eiendomsavdelingen legger vekt på et godt samarbeid med leietakerne og huseierne.

Driftsavdelingen

Driftsavdelingen leverer alle tjenester innenfor drift og vedlikehold av eiendommer. Vi har konsesjon på levering av fjernvarme og strøm i parkene, og er et eget nettselskap som leverer strøm til alle leietakerne. Driftsavdelingen har egen vaktordning 24/7.

Vår infrastruktur er robust og har meget høy leveringssikkerhet til våre kunder. KTP følger kvalitetskravet til energiledelsessystemet ISO 50001 i sin energiproduksjon, med dertil fokus på kontinuerlig forbedring og effektiv bruk av tilgjengelig energi. Vi har en varmegjenvinning på over 80 prosent.

Vårt kundesenter mottar alle henvendelser fra våre kunder som har spørsmål knyttet til den daglige driften. Alle henvendelser blir registrert og fulgt opp.
I driftsavdelingen har vi ansvaret for å ha et godt utbygd datanett i parken som alle kunder kan knytte seg til.

Sikkerhet og kundeservice

Vi utøver 24-timers vakthold, overvåkning, adgangskontroll og områdesikring i hele Kongsberg Teknologipark. Avdelingen produserer adgangskort, administrerer adganger i områdesikringene og også adgang til bygg for deler av virksomhetene. Vi betjener også alarmsentralen.

Avdelingen betjener resepsjonene, gjør sentralbordtjeneste og kjører gjester internt i parken.

Vi administrerer og leder parkens felles industrivern og beredskap. Industrivernet er støttestyrke for Kongsberg brann og redning, og øver jevnlig på forskjellige scenarier sammen med politi, brannvesen og helsetjenestene.

Industrivern og beredskap

Industrivernet i Kongsberg Teknologipark består av 30 personer fordelt på fire innsatslag. Industrivernet har utrykningsledere, røykdykkere, gass-/kjemikaliedykkere, brann- og redningspersonell.

Stamina Helse støtter ved behov med lege/sykepleier og virksomhetene med fagkompetanse på farlig stoff/kjemikalier. Ved større eller alvorlige hendelser, eller hendelser som berører flere virksomheter, vil teknologiparken sette redningsstab. Industrivernet ivaretar et samordnet beredskapsplanverk for parken, har et godt samarbeid med nødetatene og gjennomfører samvirkeøvelser på flere nivåer. Teknologiparkens industrivern inngår som en støttestyrke til det kommunale brannvesenet.

Møte, konferanse eller kurs?

Vi tilbyr både små og store lokaler for inntil 60 personer. Mat leveres via Eurest. 

Teknologibyen Kongsberg trenger 100-vis av mennesker.